Atkaklumas

Kodėl vieni žmonės yra sėkmingesni už kitus? Dėl paprastos priežasties – jų atkaklumas yra stipriau išvystytas. Dauguma žmonių turi idėją, turi motyvacijos ir jos atkakliai siekia, bet kai susiduria su pirma didesne kliūtimi, pradeda abejoti savimi, dingsta motyvacija ir, galų gale, pamiršta savo tikslą. Seniausiai yra įrodyta, kad sėkmingiausi žmonės yra tie, kurie padaro daugiausia klaidų, bet nepranda tikėjimo ir juda toliau į priekį, vis bandydami, kol galų gale pasiekia savo tikslą ir gauna atitinkamą rezultatą. Manau, didžiausia problema yra ta, kad mums nuo mažens diegiama, jog suklysti yra blogai. Todėl, bijodami suklysti, žmonės labai save apriboja ir labai dažnai atsisako savo tikslų ar siekių vien todėl, kad bijo padaryti klaidą. Auklėjimo įtaką puikiai iliustruoja Bruno Ferrero pateiktas pavyzdys:

Tai, ką girdėjome, kai buvome vaikai:
stovėk ramiai, eik greičiau, kur bėgi, paskubėk, neliesk, būk atsargus, viską suvalgyk, išsivalyk dan­tis, neišsitepk, jau išsitepei, patylėk, kalbėk, atsi­prašyk, pasisveikink, ateik čia, nesimaišyk man po kojomis, eik žaisti, netrukdyk, nebėgiok, nesu­prakaituok, žiūrėk, nepargriūk, sakiau pargriūsi, dabar tai tau bus, kodėl manęs neklausai, šito tu nesugebėsi, esi per mažas, duok aš padarysiu, tu jau didelis, eik miegoti, kelkis, pavėluosi, aš užsiėmęs, eik žaisti vienas, apsirenk, nestovėk saulėje, eik į saulę, nekalbėk pilna burna.

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai:
myliu tave, tu toks gražus, kaip gerai, kad tave turiu, pasikalbėkime truputį, pabūkime kartu, kaip jautiesi, ar tau liūdna, gal bijai, kodėl gi šito nenori, tu toks mielas, tu toks švelnus, papasakok man, ką tu išgyvenai, ar tu laimingas, man patinka kai juokiesi, verk, jei nori, tau kažkas nepasisekė, kas tave nu­skriaudė, kas tave taip supykdė, papasakok man viską, jei nori, pasitikiu tavimi, tu man patinki, ar aš tau patinku, kada tau nepatinku, klausau tavęs, žinau, kad mane myli, ką apie tai manai, man patin­ka būti su tavimi, noriu su tavimi pakalbėti, noriu išklausyti tave, pasakyk, kada jautiesi nelaimingas, man patinki toks, koks esi, mums gera būti kartu, pasakyk, jei suklydau.

Išvystytas atkaklumo jausmas ir atskiria tą vieną procentą žmonių, kurie kuria darbo vietas, yra sėkmingi, siekia savo tikslų ir stumia pasaulį į priekį. O likę 99 procentai, kurie bijo suklysti, dažniausiai siekia kažkieno kito tikslų ir gyvena ne tokį gyvenimą, kokio norėtų ir kokio yra verti.

Atkaklumo jausmas yra išvystomas. Tai labai paprasta, kai pradedama vadovautis lyderystės principais, kai prisiimama pilna atsakomybė už savo gyvenimą ir visa tai, kas mus supa, kokie mes esame. Atminkite, lyderiai nesiteisina ir nieko nekaltina. Viskas, kas vyksta Jūsų gyvenime, priklauso tik nuo Jūsų. Jūs renkatės kaip reaguoti, kaip elgtis ir kokį rezultatą galų gale turėti. Tam, kad galėtumėte judėti ta kryptimi, kuria norite, yra labai svarbu turėti aiškius SAVO tikslus (Apie juos bus sekantis mano įrašas, kuriame aptarsiu efektyvią techniką tikslų kėlimui). Turėdami aiškius tikslus, prisiimdami visą atsakomybę už tai, kas vyksta Jūsų gyvenime, Jūs tampate atkaklūs ir nepajudinami. Jums nesvarbu, ką galvoja kiti, Jūs nekreipiate dėmesio į visus, kurie tik stengiasi Jus įtikinti, kad tai ne Jums, kad geriau daryti taip kaip visi ir neišsišokinėti. Jūs judate pirmyn, darote klaidas, priimate jas kaip pamokas, o ne kaip kažką labai blogo, ir judate į priekį tol, kol ,galų gale, pasiekiate rezultatą tokį, kokio norėjote.

Autorius: Andrius Čepkus
Šaltinis: www.lyderystesakademija.lt